Câu chuyện của An: Xuất phát điểm thấp và kỳ tích 12 học bổng danh giá Mỹ