Sinh viên ngành Việt Nam học tại Nga tìm hiểu về tà áo dài Việt Nam