Bộ phận cơ thể nên hạn chế chạm tay vào vì dễ nhiễm khuẩn