Lòi dom là gì? Lòi dom có tự khỏi không? Bị lòi dom phải làm sao?