Ngồi quá lâu cũng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể