BLV Tạ Biên Cương và Tuấn Anh ở trận Việt Nam – Saudi Arabia