NGA ĐƯỢC VÀ MẤT GÌ SAU KHI CHI HƠN 12 TỶ USD CHO WORLD CUP?