NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC – MẤT CỦA NGA SAU KỲ WORLD CUP TỐN 13,2 TỶ USD