Lixibox có lừa đảo hay do bị đối thủ chơi xấu vì cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh