Nền CNTT của nước Nga không hề thua kém một nước phát triển nào