NGA SẼ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HẠNG NHẸ Ở VIỆT NAM