CHỌN ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ CHO CÔ NÀNG CHÂN VÒNG KIỀNG