Định cư châu Âu – Quyền lợi của việc trở thành công dân toàn cầu