Khẳng định “Lixibox lừa đảo” là thiếu xác đáng – Nhân viên cũ Lixibox lên tiếng