Lixibox có bị lung lay giữa những tin đồn bán hàng giả?