Lý giải thực hư câu chuyện chuyển nhà gặp đám ma bị xui rủi