NGƯỜI DÂN NGA ĐỔ XÔ ĐI MUA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ CHỈ VÌ TẤM ẢNH CỦA TỔNG THỐNG PUTIN