THƯỜNG TRÚ NHÂN BULGARIA, CON ĐƯỜNG NHẬP QUỐC TỊCH CHÂU ÂU DỄ DÀNG