“Từ bỏ không là sự lựa chọn của tôi”: Chia sẻ từ một du học sinh