NƯỚC NGA ĐÃ VÀO THU VỚI SẮC VÀNG ĐẸP SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI, XÁCH VALI LÊN VÀ ĐI DU HỌC THÔI!