Doanh lợi từ dầu thô của Nga cao nhất mọi thời đại!