NGA LÊN KẾ HOẠCH BÍ MẬT TÁCH NỀN KINH TẾ KHỎI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ LA MỸ