Nga lên kế hoạch bí mật tách nền kinh tế khỏi ảnh hưởng của đô la Mỹ