1 tháng có kinh nguyệt 2 lần có sao không? Khắc phục thế nào?