Bộ trưởng Y tế Nga cứu mạng một hành khách trên chuyến bay đi New York