SỨC KHỎE NGƯỜI NGA THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG PUTIN?